KATTEKLUBBEN MIDT-NORGE

KKMN

ØNSKER DU Å BLI MEDLEM I KKMN?

Innmelding (word)

Skjemaet sendes:

Katteklubben Midt-Norge
v/Christine Skjæran, 
Pianist Sandbergs vei 2, 7040 Trondheim

eller på mail

Medlemskap:
Medlem Kr 500,00
Familiemedlem: Kr 100,00

Kontonummer: 4212.11.83794 Merk innbetalingen med "medlemsavgift" og ditt navn.


GIC (N) Siberikos Fighter, SIB ny 24. Eiere: Tone og Kathrine Bolme