KATTEKLUBBEN MIDT-NORGE

KKMN

ØNSKER DU Å BLI MEDLEM I KKMN?

Innmelding (word)

Skjemaet sendes:

Katteklubben Midt-Norge
v/ Monika Sundt, Selbuveien 741, 7517 Hell

eller på mail: Monika76.sundt@gmail.com

Medlemskap:
Medlem Kr 500,00
Familiemedlem: Kr 100,00

Kontonummer: 4212.11.83794 Merk innbetalingen med "medlemsavgift" og ditt navn.